Organisatieopstellingen

Organisatieopstellingen Einstein-empowerment.academy

Breng op unieke manier de onderstromen in het bedrijf, de afdeling of het team in beeld. Systemisch werk heeft ook wel de naam familieopstellingen. Maar die naam doet te kort aan de mogelijkheden met deze vorm. Zo zijn ook bedrijf- en organisatieopstellingen mogelijk, waarbij het systeem en zijn dynamiek in beeld wordt gebracht.

Een organisatieopstelling werkt met dezelfde methode als het systemisch werk en sjamanistische opstellingen. Er is een centrale vraag die in de opstelling wordt behandeld, bijvoorbeeld: hoe kan ons project beter slagen? Daarbij worden de relevante personen, functies, concepten en elementen geselecteerd die van belang zijn. Wij zullen naar aanleiding van een gesprek aangeven welke delen dit zijn, daarbij is de inhoud niet van belang, maar de feitelijke spelers die hierbij gemoeid zijn (bijvoorbeeld de projectleider, de opdrachtgever, manager, de afnemers en het projectdoel, uitvoerende personeelsleden).

Werkwijze organisatieopstellingen

Evenals bij familieopstellingen wordt er gewerkt met representanten voor de elementen van het systeem. De representanten hoeven alleen te weten welk element ze representeren, ze hoeven niets te kunnen en inhoudelijk niet te weten. Hieruit ontstaat de opstelling. Dit veld van relaties komt vrijwel altijd en in hoge mate overeen met de werkelijke organisatiesituatie.
We bevragen de diverse representanten om een beeld te krijgen van wat er leeft ten aanzien van de verhoudingen, verbanden, belemmeringen en mogelijkheden voor het organisatiesysteem. Daarbij kunnen posities worden veranderd, elementen worden toegevoegd of verwijderd. Ook het benoemen van bepaalde relaties van verhoudingen kan veel opleveren voor het systeem en mogelijke oplossingen voor problemen.
Bij de aanwezigheid van belemmeringen of blokkades om, in dit geval het projectdoel te behalen, proberen we dit aan te passen en te veranderen. Zo’n proces zorgt ervoor dat het systeem weer onbelemmerd doorgang kan krijgen en tot zijn recht kan komen.
Hoewel de systemische manier van kijken in principe oplossingsgericht is worden soms patstellingen en doodlopende wegen pijnlijk duidelijk. Maar ook daaruit kunnen impulsen voor groei en ontwikkeling en energiek handelen ontstaan.

Wat leveren Organisatieopstellingen op?

Met systemisch werk kan een verhouding en systeem in je bedrijf worden bekeken, zonder oordeel, maar met een blik op de toekomst. De werkelijkheid die een organisatieopstelling toont moet je nemen zoals die is en kan sterke pijlers geven voor veranderingen. De systemische principes van jouw bedrijf komen duidelijk naar voren en dat biedt kansen!

Een krachtige tool voor een nieuw perspectief van de onderneming.

Welke vraagstukken zijn er zoal voorbij gekomen in organisatieopstellingen?

 • Welke verhoudingen zijn er in het bedrijf of op de afdeling?
 • Welke verhoudingen zijn er tussen afdelingen?
 • Hoe verhouden de diverse managementlagen zich?
 • Hoe is de verhouding van het bedrijf met zijn producten, klanten en zijn visie?
 • Wat is er mogelijk aan niet benut potentieel in het systeem?

Individuele werkvragen die je kunt stellen ten aanzien van:

 • onzekerheid over positie en ambitie;
 • conflicten op het werk;
 • moeilijke beslissingen betreffende de eigen werksituatie;
 • energieverlies op het werk;
 • persoonlijke belemmeringen;
 • niet optimaal kunnen functioneren;
 • burn-out door te hard werken.

Organisatie gerichte werkvragen over:

 • ingrijpende veranderingen zoals reorganisaties en fusies;
 • onduidelijkheid in leiderschap;
 • strijd tussen verschillende delen van de organisatie;
 • grote mate van verloop of ziekteverzuim;voortleven van oud zeer en historische belemmeringen.
Organisatieopstellingen
Datum:Bepaal met ons het moment het meest geschikte moment.
Tijd:De minimale tijd die wij nemen voor een organisatie opstelling is 3 uur. Daarnaast kunnen we gezamenlijk met u een programma naar wens samenstellen, zodat u de antwoorden krijgt die u nodig heeft.
We kunnen vooraf een gesprek aangaan om vast te stellen welke vragen er precies spelen. Ook kunnen we direct aan de slag gaan met de groep mensen waar het om gaat. Daarbij geven de opstellingen inzicht in wat er speelt. Neem contact op om alle mogelijkheden te bespreken.
Door:Joanna Talakua, Julia Talakua, Adrie Talakua,
Locatie:Vrij bespreekbaar
Prijs:Afhankelijk van uw wensen
Contact

Scroll to Top