4e generatie NLP Practitioner leerlijn

4e generatie NLP Practitioner 2018

De vierde generatie NLP Practitioner is gebaseerd op een aantal onderwerpen die in de NLP Practitioner leerlijn internationaal zijn bepaald en vastgelegd. Je zult in je 4e generatie NLP practitioner leren over: het doelkader van NLP, diverse verandertechnieken, diverse waarnemingstechnieken, patroonherkenning en modellen, communicatie en delen, tijdsordening, meervoudige waarneming, basisvaardigheden NLP en taalpatronen.

Empowerment-model

Door Einstein-empowerment.academy worden daar eigen onderdelen aan toegevoegd. Zo werken we bijvoorbeeld met de leidraad van het Empowerment-model en geven we hierdoor in onze eigen didactiek extra elementen aan je mee.

 

Overzicht 4e generatie NLP Practitioner Leerlijn

In detail vertaalt de geaccrediteerde en internationaal erkende NLP Practitioner leerlijn zich in de volgende onderwerpen:

 • NLP Doelkader
  • Huidige en gewenste situatie in kaart brengen, werken met hulpbronnen en afstemmen op de toekomst;
  • Vijf formele vormvoorwaarden voor doelen;
  • De TOTE, een cybernetisch model voor doelgericht handelen;
  • De structuur van de subjectieve ervaring: de samenhang tussenwaarneming van de context, extern gedrag, emotionele toestand, denken en overtuigingen;
  • Criteria en de hiërarchie van criteria.
 • Veranderingstechnieken
  • Ten minste drie manieren van patroonherkenning of reframing;
  • Meerdere manieren om hulpbronnen op te roepen, te verankeren en te activeren: circle of excellence, collapsing achors, change history.
 • Waarnemingstechnieken
  • Het ijken van non-verbale reacties (calibratie): leren zien in welke innerlijke toestand iemand op een gegeven moment is;
  • Zintuiglijke weergavesystemen: visueel, auditief, kinesthetisch, gustatorisch en olfactorisch;
  • Submodaliteiten: ervaringen veranderen door zintuiglijke kwaliteiten ervan te veranderen;
  • Predikaten en oogbewegingen, gedragingen die aangeven in welk systeem iemand zit;
  • Congruentie en incongruentie.
 • Patroonherkenning en modellen
  • Vaststellen van innerlijke strategieën: analyseren met welke denkstappen iemand een bepaald positief of negatief effect bereikt bij zichzelf;
  • Motivatiestrategieën;
  • Creativiteitsstrategieën;
  • Leerpatronen;
  • Sorteerstijlen (optioneel).
 • Communicatie en delen
  • Zes-staps reframing; bijvoorbeeld de onbewuste motivatie achter ongewenst gedragopsporen en de uiting daarvan veranderen;
  • Onderhandelen tussen delen: een model voor het oplossen van (innerlijke) conflicten;
  • Overeenstemming zoeken op het niveau van de criteria;
  • Werken met metaforen: het gebruik van metaforen als veranderingspatroon en organiserend kader.
 • Tijdsordening
  • De persoonlijke tijdlijn: een (visuele) weergave van verleden, heden en toekomst als kader voor NLP-interventies.
 • Meervoudige waarneming
  • Associëren en dissociëren: ervaringen herbeleven of ze op afstand houden;
  • Meervoudige waarnemingsposities;
  • Hierarchie van logische niveaus.
 • Basisvaardigheden
  • Rapport: het vermogen tot afstemmen en leiden in verschillende kanalen, zoals criteria, woordkeus, zintuiglijke voorkeur, houding, gebaren en ademhaling;
  • Matchen/mismatchen;
  • Volgen en leiden (Pacing en leading).
 • Taalpatronen
  • Metamodel;
  • Miltonmodel, gerelateerd aan de vooronderstellingen van NLP;
  • Content en context reframing;
  • Chunking: up, down, lateral.

 


Scroll to Top