NLP Master Practitioner leerlijn

NLP Master Practitioner Einstein-Empowerment.academy

De NLP Master Practitioner is gebaseerd op een aantal onderwerpen die in de NLP Master Practitioner leerlijn internationaal zijn bepaald en vastgelegd. Je zult in je NLP Master Practitioner leren over: metapogramma’s, waarden en criteria, overtuigingen, uitbreiding van: strategieën, sub-modaliteiten, tijdlijnpatronen, taalpatronen en miltonwerk, modelleren, uitbreiding patronen en technieken en basis presentatievaardigheden.

Empowerment-model

Door Einstein-empowerment.academy worden daar eigen onderdelen aan toegevoegd. Zo werken we bijvoorbeeld met de leidraad van het Empowerment-model en geven we hierdoor in onze eigen didactiek extra elementen aan je mee.

 

Overzicht NLP Master Practitioner Leerlijn

In detail vertaalt de geaccrediteerde en internationaal erkende NLP Master Practitioner leerlijn zich in de volgende onderwerpen:

 • Metaprogramma’s
  • Ontlokken, calibratie, toepassing, wijziging en flexibiliteit.
  • Afgeleide en/of aanvullende metaprogramma = benaderen/vermijden, intern/ extern referentiekader, mogelijkheid/noodzaak, globaal/specifiek, overeenkomst/ verschil,time sort en oriëntatie, opties/procedures, zelf/anderen, proactief/ reactief, primair interesse filter, overtuiging, sort en tijdframe.
 • Waarden (Criteria)
  • Opvragen, kalibreren, verhelderen, toepassing, wijzigen.
  • Benader- en vermijdwaarden, instrumentele- en eindwaarden, waarden hiërarchie. Waarden systematiek.
 • Overtuigingen
  • Ontdekken, installeren, toepassen, verfijnen en veranderen.
  • Mate van zekerheid, mate van affirmatie.
  • Kernovertuigingen, overtuiging-systemen.
 • Uitbreiding Strategieën
  • Stroomlijnen en installatie, verhelderen en alternatieven.
  • Geneste TOTE’s
  • Emoties : Structuur, relaties en beheersing.
 • Uitbreiding Sub-modaliteiten
  • Toegang verkrijgen, patroonherkenning en verandering. Tijdelijke submodaliteiten, ruimtelijke submodaliteiten, drempelpatronen, compulsion blow-out, foreground/background.
 • Uitbreiding Tijdlijn-patronen
  • Ontdekken, genereren, gebruik, modificatie.
  • Verandering van emoties, verandering van tijdlijnen.
  • Meervoudige tijdlijnen, re-imprinting, compelling future.
 • Uitbreiding taalpatronen
  • SOM-patronen, intonatie-patronen; verankerde opdrachten, bedekte verandering van sub-modaliteiten, inductieve en deductieve taaltechnieken.
 • Uitbreiding Miltonwerk
  • Inductie methodieken, patroon-interruptie, overspoelen, verwarring, overload.
  • Meervoudig ingebedde metaforen.
 • Modelleren
  • Ontlokken, verklaren, replicatie, overdracht en gebruik.
  • Model-selectie, ontleden en afbakenen, informatie reductie en synthese.
  • Inside en outside modeling, contrastieve analyse.
  • Model-formatie, transfer, gebruik en test.
 • Uitbreiding patronen en technieken
  • Sliding ankers, contextual marking, logische levels en typering,
   structuur en alignement, decision destroyer.
 • Basis-presentatie-vaardigheden
  • Presentatie-ontwerp, groepsrapport, Satir-categorieën, congruentie

Scroll to Top