4e generatie NLP Master Practitioner

NLP Master Practitioner Einstein-Empowerment.academy

4e generatie NLP Master Practitioner Opleiding met het speciale Empowerment-karakter van Einstein-Empowerment.academy. Dat is leren door te ervaren en een vinger aan de pols via maandelijks ‘meten is weten’. Je hebt inmiddels de Practitioner voltooid en wilt verder met NLP. Daarnaast wil je iets extra’s, dan zit je deze opleiding goed. 4e generatie NLP opleidingen nemen de reguliere NLP onderwerpen vanuit de 4e generatie optiek. Dat betekent dat de opleiding gericht is op jou, wie jij bent, wat jij wilt en jouw missie. Daarbij zet je jouw kennis uit de practitioner in om het doorleven van de materie grotere vorm te geven in het modelleren. Daarnaast krijgen diverse onderwerpen verdieping en zijn er ook een aantal nieuwe onderwerpen.

Je kunt deze opleiding alleen volgen als je een gecertificeerd NLP Practitioner bent, bijvoorbeeld na het volgen van de 4e generatie NLP Practitioner. De opleiding is voor mensen tussen de 18 en 100 jaar. De doelstellingen van deze opleiding zijn persoonlijke ontwikkeling en jouw interne en externe communicatie verbeteren.

Waarom zou je deze vervolgopleiding volgen?

De 4e generatie NLP Master Practitioner wordt, samen met de 4e generatie NLP Practitioner, beschouwd als het fundament van de NLP. Gaat het in de practitioner veelal om de wat en hoe-vragen, staat in de master veelal de “waarom-vraag” centraal. En dan niet in causale zin, maar in de betekenis van waartoe dient iets, wat is de waarde ervan, de aansturing? Beide opleidingen bij Einstein-empowerment.academy betreffen 4e generatie NLP. Dat betekent dat een groot deel van de opleiding in het teken staat van 4e generatie NLP waarmee je een extra stap maakt in de bewustwording ten aanzien van jezelf (jou, jouw missie, jouw doelen, jouw motivatie, et cetera)

Aan het eind van de 4e generatie NLP Master Practitioner ben je in staat om motieven, drijfveren en onderliggende patronen (de dieptestructuur) te herkennen. Ook ben je nog meer ontwikkelt in de bewustwording van jezelf, je thema’s, patronen en heb je stappen gemaakt in dingen waar jij verandering wilde. Dat is dan ook het doel van deze opleiding.

(inter)nationaal erkendnvnlp 

Inhoud van de opleiding

Centraal staan de verborgen drijfveren van ons handelen, de motieven en de onderliggende patronen. Wat beweegt iemand om te doen wat hij doet? Welke waarden en normen spelen daarbij onderliggend een rol? Je leert de structuur van betekenisverlening kennen en de samenhang tussen de oppervlaktestructuur (datgene wat zichtbaar is) en de dieptestructuur (de verborgen drijfveren). Op deze wijze krijgen de vaardigheden van de 4e generatie NLP Practitioner in een groter kader, waardoor de mogelijkheid van simplistische toepassingen van technieken wordt gereduceerd. Studenten krijgen meer oog en oor voor de complexiteit van de communicatie en leren daarmee werken, modelleren en handelen.

Waar de 4e generatie NLP Practitioner introduceerde gaat de 4e generatie in de ontwikkeling bij deze opleiding verder. Het toepassen en doorpakken van het modelleren samen met het ‘meten is weten’ uit de 4e generatie geeft jou een maandelijkse vinger aan de pols bij jouw ontwikkeling. Bovendien stap je nog dieper in jouw onbewuste sturingen, ga je verder op zoek naar jouw persoonlijkheid, jouw missie, jouw motivatie en alles wat jij nodig hebt om meester over jezelf te worden.

Hoe wordt je gecertificeerd 4e generatie NLP Master Practitioner?

Je volgt 8 weekenden de opleiding. Tussendoor ontwikkel je jezelf verder met de intervisiemomenten die je zelf plant met je medecursisten. De opleiding wordt afgesloten met een zogenoemde modelleeropdracht, waarin de vaardigheden, technieken en theorie uit de 4e generatie NLP practitioner en 4e generatie NLP master practitioner verwerkt worden. Modelleren is als een kijkje in de keuken van een ander of andermans model van de wereld. Je leert hoe je jouw communicatieve eigenschappen kunt afstemmen op een breder register van menselijke eigenschappen en leert het te gebruiken om beter te communiceren met jezelf en anderen. Ook leer je om nog meer aansluiting te zoeken bij jouw missie en doel door de bewustwording in jouw sturing en passie.

Wat levert de 4e generatie NLP Master Practitioner opleiding je op?
Je weet wat jouw waarden zijn en wat je werkelijk aanstuurt.
Je krijgt meer inzicht in jezelf zodat je je leven bewuster kunt inrichten.
Je weet hoe je mensen die jij succesvol vindt kunt modelleren.
Je kunt NLP gebruiken voor jezelf en in coaching van cliënten, werknemers, collega's.
Je kunt mensen helpen bij hun veranderingsproces.
Het biedt je volop mogelijkheden om je doelen te bereiken.
Je kunt via je onbewuste makkelijker en effectiever gebruik kunt maken van je hulpbronnen.

NLP technieken op master niveau richten zich op: metapogramma’s, waarden en criteria, overtuigingen, uitbreiding van: strategieën, sub-modaliteiten, tijdlijnpatronen, taalpatronen en miltonwerk, modelleren, uitbreiding patronen en technieken en basis presentatievaardigheden. Zie hier een uitgebreid overzicht van de leerlijn.

Certificering 4e generatie NLP Master Practitioner

Na 7 maanden gaan we in het laatste weekend de examens afleggen en certificeren.

Welke examens leg je af?

  • Mondeling theorie examen met betrekking tot NLP en jouw reis deze practitioner;
  • Praktijk examen waarin je inzicht geeft in jouw modeleeropdracht en jouw 4e generatie NLP reis;

We vinden het belangrijk dat niet het examen centraal staat, maar jouw reis als Master Practitioner. Het gaat er niet om wie het beste het boek uit zijn hoofd kent, maar wie echt connectie maakt met de stof en het probeert te doorleven door middel van het modelleren. Daar ligt de kracht van NLP. En om dit in een goed jasje te gieten zullen de examens en het modelleren te maken hebben met de kennis van zaken en de connectie met jezelf.

Mocht je een examen niet halen, dan maken we persoonlijke afspraken wanneer je de herkansing doet. Elk onderdeel is apart te herkansen binnen enkele maanden na het einde van de opleiding.

Na het afleggen van deze examens kunnen we je certificeren. Daarbij ontvang je van ons een certificaat met officieel zegel van NVNLP en ABNLP. De opleiding voldoet aan de nationale en internationale NLP-richtlijnen en is op Mbo+ / Hbo werk- denkniveau.

Zorg dat jij een plek krijgt en schrijf je nu in!

NLP Master Practitioner
Weekend 1zaterdag 22 en zondag 23 september 2018
Weekend 2zaterdag 13 en zondag 14 oktober 2018
Weekend 3zaterdag 10 en zondag 11 november 2018
Weekend 4zaterdag 15 en zondag 16 december 2018
Weekend 5zaterdag 12 en zondag 13 januari 2019
Weekend 6zaterdag 9 en zondag 10 februari 2019
Weekend 7zaterdag 16 en zondag 17 maart 2019
Weekend 8zaterdag 13 en zondag 14 april 2019
Vooropleiding:(4e Generatie) NLP Practitioner
Trainers:Joanna Talakua, Julia Talakua, Adrie Talakua
Locatie:Voorschoten
Prijs:€ 2475,-
Inclusief:Lunch, versnaperingen, koffie, thee en de opleidingssyllabus.
Titel na afronding:Internationaal gecertificeerd 4e generatie NLP Master Practitioner
Overigen:Tussentijds zullen een aantal intervisie en oefenavonden plaatsvinden. Denk aan zo'n 2 á 3 uur zelfstudie/intervisie per week naast je opleiding en zoveel tijd als jij er natuurlijk aan wilt besteden.
Beschikbaarheid:Nog voldoende aantal plaatsen vrij
Meld je direct aan

Inschrijfformulier

Ik meld mij aan voor:
4e generatie NLP Master Practitioner

Hoe heb je ons gevonden?

 


Scroll to Top