NLP 2.0 Master Practitioner

Wil jij ...

verder met NLP na de Practitioner?

jouw belangrijkste waarden en drijfveren leren kennen?

gebruikmaken van jouw hulpbronnen?

je doelen bereiken?

leren hoe je succesvolle acties, gedrag en strategieën van andere kunt modelleren?

NLP gebruiken voor jezelf en in coaching van cliënten, werknemers, collega's?

Mensen helpen bij hun veranderproces?

Ben jij op zoek naar ..

meer inzicht.

meer ervaringen met NLP.

meer zelfonderzoek naar jezelf.

het 'stuur' van je eigen auto.

een helikopterview van NLP.

 

Kom naar de informatiebijeenkomst

 

Dit zijn allerlei elementen die je kunt leren in de NLP 2.0 Master Practitioner. Daarbij zet je jouw kennis uit de practitioner in om het doorleven van de materie grotere vorm te geven in het modelleren. Daarnaast krijgen diverse onderwerpen verdieping en zijn er ook een aantal nieuwe onderwerpen.

Zoals je wellicht wel hebt gelezen, hebben wij het over NLP 2.0. Een opleiding waarin het over NLP gaat, maar dan verder doorontwikkeld. Het is namelijk veel waardevoller om meer over jouzelf en jouw eigen gewoontes te leren, dan algemene modellen en instrumenten. Daarom werken we ook bij ieder trainingsweekend met meten is weten waarbij we jouw eigen status checken.

Je hebt inmiddels de Practitioner voltooid en wilt verder met NLP. Daarnaast wil je iets extra's. Dan zit je deze opleiding goed. NLP 2.0 opleidingen nemen de reguliere NLP onderwerpen vanuit de 2.0 optiek.

De opleiding is voor mensen tussen de 18 en 100 jaar. De doelstellingen van deze opleiding zijn persoonlijke ontwikkeling en jouw interne en externe communicatie verbeteren.

Inhoud van de opleiding: Master Practitioner NLP 2.0

Centraal staan de verborgen drijfveren van ons handelen, de motieven en de onderliggende patronen.

Wat beweegt iemand om te doen wat hij doet? Welke waarden en normen spelen daarbij onderliggend een rol?

Je leert de structuur van betekenisverlening kennen en de samenhang tussen de oppervlaktestructuur (datgene wat zichtbaar is) en de dieptestructuur (de verborgen drijfveren). Op deze wijze krijgen de vaardigheden van de NLP Practitioner 2.0 in een groter kader, waardoor de mogelijkheid van simplistische toepassingen van technieken wordt gereduceerd.

Studenten krijgen meer oog en oor voor de complexiteit van de communicatie en leren daarmee werken, modelleren en handelen. Waar de NLP Practitioner 2.0 introduceerde gaat het 2.0 deel (voorheen 4e generatie) in de ontwikkeling bij deze opleiding verder. Het toepassen en doorpakken van het modelleren samen met het 'meten is weten' uit de '2.0' geeft jou een maandelijkse vinger aan de pols bij jouw ontwikkeling.

Bovendien stap je nog dieper in jouw onbewuste sturingen, ga je verder op zoek naar jouw persoonlijkheid, jouw missie, jouw motivatie en alles wat jij nodig hebt om meester over jezelf te worden.

Lees bij de onderstaande tab 'programma' meer details over de onderwerpen die we behandelen.

 

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst NLP 2.0

Ja, ik kom graag

Hoe wordt je gecertificeerd NLP Master Practitioner 2.0?

Je volgt 8 weekenden de opleiding. Tussendoor ontwikkel je jezelf verder met de intervisiemomenten die je zelf plant met je medecursisten. De opleiding wordt afgesloten met een zogenoemde modelleeropdracht, waarin de vaardigheden, technieken en theorie van NLP verwerkt worden.

Je kunt deze opleiding alleen volgen als je een gecertificeerd NLP Practitioner bent, bijvoorbeeld na het volgen van de NLP Practitioner 2.0.

Zorg dat jij een plek krijgt en schrijf je nu in!

Klik hieronder op de diverse tabs voor data, programma en aanmelden.

NLP opleiding geaccrediteerd door NVNLP
NLP Master Practitioner 2020 - 2021
Weekend 1zaterdag 23 en zondag 24 januari 2021
Weekend 2zaterdag 20 en zondag 21 maart 2021
Weekend 3zaterdag 17 en zondag 18 april 2021
Weekend 4zaterdag 8 en zondag 9 mei 2021
Weekend 5zaterdag 12 en zondag 13 juni 2021
Weekend 6zaterdag 11 en zondag 12 september 2021
Weekend 7zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2021
Weekend 8zaterdag 13 en zondag 14 november 2021
Vooropleiding:NLP Practitioner 2.0
Trainers:Int. gecert. NLP Trainer en sjamaan Adrie Talakua en/of
Int. gecert. NLP Trainer en hypnotherapeutJoanna Talakua
Locatie:Warmonderweg 7, Sassenheim
Prijs:€ 2475,-
Inclusief:Lunch, versnaperingen, koffie, thee en de opleidingssyllabus.
Titel na afronding:Internationaal gecertificeerd NLP Master Practitioner 2.0
Over NLP Master Practitioner 2.0
Overigen:Tussentijds zullen een aantal intervisie en oefenavonden plaatsvinden. Denk aan zo'n 2 á 3 uur zelfstudie/intervisie per week naast je opleiding en zoveel tijd als jij er natuurlijk aan wilt besteden.
Beschikbaarheid:Ik schrijf mij graag in
Zijn er NLP examens?

We vinden het belangrijk dat niet het examen centraal staat, maar jouw reis als (Master) Practitioner. Het gaat er niet om wie het beste het boek uit zijn hoofd kent, maar hoe jij de connectie maakt met de stof en het probeert te doorleven. Daar ligt de kracht van NLP. En om dit in een goed jasje te gieten zullen de examens veel te maken hebben met de kennis van zaken en de connectie met jezelf.

Om (inter)nationaal erkend te kunnen zijn, zijn er ook NLP examens nodig. We hebben dat in diverse vormen gegoten, zodat ieder type student kan slagen en er plezier aan kan beleven. Na 8 maanden gaan we in het laatste weekend de NLP examens afleggen en certificeren. Welke examens leg je af?

  • Mondeling theorie examen met betrekking tot NLP en jouw reis deze practitioner;
  • Praktijk examen waarin je inzicht en evaluatie van jouw NLP reis geeft;
    Voor de Master Practitioner heeft dit examen betrekking op de modelleeropdracht.

Mocht je een examen niet halen, dan maken we persoonlijke afspraken wanneer je de herkansing doet. Elk onderdeel is apart te herkansen binnen enkele maanden na het einde van de opleiding.

Wat kost een NLP opleiding?

De kosten voor een NLP Practitioner en ook voor de Master Practitioner bedragen € 2475,- (vrijgesteld van btw). Het is een erkende en volledige NLP opleiding waarmee je na afloop internationaal gecertificeerd NLP (Master) Practitioner bent.

Deze opleiding betreft een erkende en volledige opleiding NLP. De erkenning is niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Vandaar dat je internationaal gecertificeerd wordt.

Bovendien behandelen we meer onderwerpen dan de reguliere NLP richtlijnen geven, omdat we dat vinden passen bij de ontwikkeling die je als mens maakt (vandaar NLP 2.0) gebaseerd op meer dan 15 jaar ervaring. Een NLP opleiding met meer persoonlijk raakvlak.

In een traject van 8 maanden, met iedere maand een trainingsweekend, volg jij je NLP opleiding. Je ontvangt de opleidingsmaterialen bij start van de opleiding en de weekenden zijn geheel verzorgd met lunch, versnaperingen, koffie en thee.

Wil je meer lezen over wat NLP is, het programma, de data of de trainers? Klik dan op de knoppen in het menu om op een andere pagina verder te lezen of bijvoorbeeld de knop hieronder:

NLP Practitioner 2.0
Wat is NLP?

NLP 2.0, en de NLP (Master) Practitioner of Trainers 2.0 opleiding, is een palet van modellen en methodieken die je kunt gebruiken om – naast cognitief met je bewustwordingsproces bezig te zijn – gebruik te maken van je instinctieve, natuurlijke bewegingen om sneller bij je kern en bij jezelf te komen.

Wat is NLP? NLP 2.0 levert je al snel meer inzicht in je eigen (model van de) wereld op. Dit is een opleiding voor mensen die inzicht willen krijgen in wie zij zijn, hun communicatie en kwaliteiten. 2.0 staat voor het stuk waarin je inzoomen op Jou: wie jij bent en wat jij wilt. Dat maakt het volwaardig NLP 2.0.

Meer weten? Kom naar onze volgende informatiebijeenkomst.

Bij NLP geldt van oudsher dat je te maken hebt met technieken waarmee je direct aan de slag kunt, die je snel aanleert en waarmee je eenvoudig een stap vooruit kunt maken. De kracht van zo’n methode lijkt eenvoudig en werkt ook op de langere termijn vaak diep door in je onderbewuste. Dat maakt het een krachtige opleiding met levensveranderende inzichten.

Kijk op de pagina’s van de NLP Practitioner 2.0 en NLP 2.0 Master Practitioner voor het tabblad programma om de NLP-onderdelen van de opleidingen verder in te zien. Of raadpleeg de pagina van de NLP 2.0 Trianersopleiding.

Daarnaast werken we bij NLP 2.0 ook met hypnose, voice dialogue, (familie-)opstellingen en sjamanistische technieken. De doorontwikkeling van NLP, onze communicatie en de wereld van vandaag de dag maakt het nodig deze technieken in NLP te integreren. Zo kun je op nog meer manieren jezelf leren kennen en transformeren.

Wat is NLP 2.0? Waarom NLP 2.0?

NLP 2.0 staat voor NLP en het integreren ervan in jezelf, zodat het voor je werkt! Je leert niet alleen, maar je leert over jezelf en om NLP voor jezelf te gebruiken.

NLP ontwikkelt zich bij Einstein-Academy. Zo kennen we de 4e generatie NLP waarin zoveel van de oude bekende technieken nu doorontwikkeld zijn. Nu is de volgende stap NLP 2.0.

Adrie legt in deze video uit waarom NLP 2.0 is ontwikkeld:

 

Waarom is deze training de beste NLP opleiding?

Bij Einstein-empowerment.academy wordt NLP toegepast zoals het oorspronkelijk bedoeld en ontworpen is door de grondleggers, Dr. Richard Bandler en John Grinder. Vervolgens hebben we NLP doorontwikkeld tot NLP 2.0, zoals je ook op de homepage kon lezen. 15 jaar ervaring maakt de reguliere geaccrediteerde opleiding tot een bijzondere opleiding toegespitst op het grondig eigen maken van NLP. Zo kun je het daadwerkelijk op persoonlijk vlak effectief toepassen en krijg je niet zomaar een set tools mee.

Ook leren we je, naast de authentieke technieken van NLP die in de jaren ’70 en ’80 zijn ontwikkeld, over bijvoorbeeld hypnose, (familie)opstellingen, voice dialogue en sjamanistische technieken. Bovendien, zoals eerder benoemd, is er veel aandacht voor de mens zelf, boven de technieken die we leren.

Wat maakt deze opleiding zo goed?(de beste NLP opleiding)

  • Zo heeft sjamaan Adrie Talakua de extra zintuigen om jou op diverse manier te doorgronden. Dat betekent concreet dat hij jou vrij snel en direct bij jouw daadwerkelijke identiteit brengt; wie jij bent.
  • Voortvloeiend hierop ontstaat het mechanisme dat de verwerking van de opleiding jou nog meer diepgang en inzichten gaat opleveren.
  • Ook gebruiken we meten is weten binnen de opleiding om maandelijks een concrete check van jouw binnenwereld te maken.
  • Dit geheel komt concreet tot stand in het voor ons leidende model: het empowerment-model. Zo leer je niet alleen op fysiek, emotioneel en mentaal niveau, maar dring je ook door op de niveaus het (onder)bewuste waar je de daadwerkelijke beslissingen over je leven neemt; op spiritueel, energetisch en zielsniveau.
Waarom een NLP vervolgopleiding (Master Practitioner)?

Wist jij dat er een vervolgopleiding NLP is? De NLP 2.0 Master Practitioner wordt, samen met de NLP Practitioner 2.0, beschouwd als het fundament van de NLP. Daarbij volgt de Master Practitioner dus op de Practitioner.

Gaat het in de practitioner veelal om de wat en hoe-vragen, staat in de master veelal de “waarom-vraag” centraal. En dan niet in causale zin (oorzaak > gevolg), maar in de betekenis van waartoe dient iets, wat is de waarde ervan, wat is de aansturing?

Beide opleidingen bij Einstein-empowerment.academy betreffen NLP 2.0. Dat betekent dat een groot deel van de opleiding in het teken staat van (NLP) 2.0 waarmee je een extra stap maakt in de bewustwording ten aanzien van jezelf (jij, jouw missie, jouw doelen, jouw motivatie, et cetera).

Aan het eind van de NLP 2.0 Master Practitioner ben je in staat om motieven, drijfveren en onderliggende patronen (de dieptestructuur) te herkennen. Ook ben je nog meer ontwikkelt in de bewustwording van jezelf, je thema’s, patronen en heb je stappen gemaakt in dingen waar jij verandering wilde.

Ben jij klaar voor je vervolgopleiding NLP?

Ja, lets go!

 

NLP Master Practitioner: Wat is NLP modelleren?

Wist jij dat je (onbewust) al heel vaak gebruik maakt van een vorm van modelleren in jouw leven?

Modelleren is een basis pijler van NLP als je het inzet bij je lifestyle. Doordat de ontwikkelaars van NLP in de jaren ’70 wilden uitwerken waarom bepaalde mensen succesvoller waren in wat ze deden dan anderen, zijn ze gaan modelleren.

Modelleren is als een kijkje in de keuken van een ander of andermans model van de wereld. Je kijkt, luistert, voelt, proeft en ruikt als het ware wat de ander nu precies doet. Is degene beter in koken van een bepaald recept? Kan die collega zo ontspannen spreken voor een groep? Komt jouw broer veel beter voor zichzelf op?
En zou jij dat ook willen?

Dan heb je iets aan modelleren en dat leer je in de Master Practitioner. Je gaat de verdieping van diverse NLP onderwerpen in, leert een aantal nieuwe modellen én gaat aan de slag met modelleren. Daar komen alle instrumenten en technieken bij elkaar.

Door modelleren krijg je meer mogelijkheden. Je leert hoe je jouw communicatieve eigenschappen kunt afstemmen op een breder register van menselijke eigenschappen. Je leert het te gebruiken om beter te communiceren met jezelf en anderen. Ook leer je om nog meer aansluiting te zoeken bij jouw missie en doel door de bewustwording in jouw sturing en passie.

Krijg ik een diploma? Certificering van jouw NLP opleiding

nvnlpNa het volgen van de trainingsweekenden en het afleggen van de examens kunnen we je certificeren als internationaal gecertificeerd NLP ‘er.  Daarbij ontvang je van ons een certificaat met officieel zegel van NVNLP en ABNLP.

De opleiding voldoet aan de nationale en internationale NLP-richtlijnen en is op Mbo+ / Hbo werk- denkniveau. Je bent verzekerd van het volgen van een erkende en geaccrediteerde opleiding.

Na afronding van de opleiding ben je: internationaal erkend gecertificeerd NLP Practitioner of Master Practitioner 2.0.

Ben jij klaar voor jouw NLP 2.0 opleiding?

Ja, graag aanmelden
Informatieavond, -dag NLP of vragen?

Wij organiseren maandelijks een informatieavond, -dag NLP 2.0. Kom sfeerproeven en je vragen stellen op de eerstvolgende informatiebijeenkomst.

Persoonlijk geloven wij  in een persoonlijke ontmoeting of telefonische contact om je vragen te beantwoorden en ook zodat jij direct kunt zien, voelen of horen of wij en deze opleiding bij jou past.

Laat hier je gegevens achter, zodat we je kunnen terugbellen om te overleggen. We kunnen bijvoorbeeld ook een afspraak maken om met je over jouw mogelijke NLP 2.0 opleiding te praten.

Of meld je aan voor de eerstvolgende informatiebijeenkomst.

Hoe zal de training helpen mijn leven te verbeteren?

Op een brede range van delen en onderwerpen van het leven hebben onze cursisten reeds hun ware potentieel aangeboord met behulp van NLP. De afgelopen jaren hebben wij bijvoorbeeld artsen, bedrijfsadviseurs, consultants, advocaten, trainers, mensen in sales, studenten, docenten, sportlieden, therapeuten en ouders over de vloer gehad.

De reeks van  typen mensen waarvoor NLP en succesvol instrument is (geweest), is lang en oneindig.

De rol die je hebt in het leven, zoals bijvoorbeeld je baan, ‘staat los’ van het rendement dat je uit NLP 2.0 haalt. Je groeit namelijk als mens en daardoor heeft dat direct én ook weerslag op de dingen die je doet.

Ontwikkelen met Einstein-empowerment.academy voegt waarde toe aan elk aspect van je leven en verhoogt jouw persoonlijke effectiviteit op een manier die je zult verwonderen.

Door het toepassen van NLP-modellen en -technieken verbeteren jouw communicatieve vaardigheden en pluk je blijvend de vruchten van de investering in jezelf. Een investering in Jezelf. En kennismaken met jezelf op een wijze die je nog niet kent.

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Scroll to Top